Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język polski 6. Między nami. Ćwiczenia (Wersja B). Nowa wersja na rok szkolny 2022/2023

  • autor: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
  • ISBN: 978-83-8118-383-3
  • waga: 220 g
  • liczba stron: 144
  • liczba egz. w paczce: 10
  • kod handlowy: P6WP-1
  • przedmiot: język polski
  • poziom: szkoła podstawowa
  • rodzaj: zeszyt ćwiczeń
17,70 zł (cena zawiera VAT)
egz.
Opis książki
Publikacja pomaga uczniom w przygotowaniu się do sprawdzianów i kartkówek. Zadania w zeszycie sprawdzają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, dlatego publikacja jest doskonałą pomocą w realizacji programu nauczania. Zeszyt jest dopasowany do zawartości podręcznika.
Zajrzyj do książki ...