Kontakt

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

Adres do korespondencji:
80-876 Gdańsk 52, skrytka pocztowa 59

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział KRS pod nr KRS 537551.

NIP: 584-10-00-656 REGON: 190409115

DZIAŁ HANDLOWY:
58 340 63 64
(+48) 601 580 104

fax 58 340 63 61, 58 340 63 66
e-mail handel2@gwo.pl

MAGAZYN:
ul. Energetyczna 4
80-180 Gdańsk - Kowale

58 320 99 10

fax 58 320 99 11
e-mail magazyn@gwo.pl