Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nowa matura z języka polskiego. Ćwiczenia

  • autor: Katarzyna Anna Fiałkowska, Marta Zielińska
  • ISBN: 978-83-8118-546-2
  • waga: 300 g
  • liczba egz. w paczce: 10
  • przedmiot: język polski
  • poziom: liceum i technikum
  • rodzaj: podręcznik
Opis książki
Egzamin maturalny w nowym kształcie po raz pierwszy odbędzie się w 2023 roku. Warto sięgnąć po publikację z ćwiczeniami, co pozwoli uczniom oswoić się z nową maturą i przećwiczyć wymagane umiejętności.

Kolejne rozdziały książki dotyczą czterech składników egzaminu – części ustnej oraz trzech elementów części pisemnej, czyli języka polskiego w użyciu, testu historycznoliterackiego i wypracowania. Każdy rozdział zawiera charakterystykę danego elementu matury oraz zadania i przykładowe rozwiązania.

Wszystkie ćwiczenia są zgodne z założeniami i wymaganiami podstawy programowej oraz aktualnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dodatkowo uczniowie znajdą w publikacji wykaz lektur oraz charakterystykę epok literackich.