Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nowa matura z matematyki. Arkusze maturalne. Zakres podstawowy i rozszerzony

  • autor: Alina Popiołek, Jerzy Radziewicz, Adam Wojaczek
  • ISBN: 978-83-8118-473-1
  • waga: 490 g
  • liczba egz. w paczce: 10
  • kod handlowy: MLAm
  • przedmiot: matematyka
  • poziom: liceum i technikum
  • rodzaj: książka pomocnicza, zbiór zadań
39,90 zł (cena zawiera VAT)
egz.
Opis książki

Książka pomaga skutecznie powtórzyć materiał z matematyki i dobrze przygotować się do matury. Dzięki publikacji uczniowie zapoznają się z formułą arkusza egzaminacyjnego oraz sprawdzą stopień opanowania wszystkich wiadomości i umiejętności wymaganych na egzaminie.

Na książkę składają się testy opracowane zgodnie z wytycznymi CKE – 10 arkuszy z zakresu podstawowego oraz 5 arkuszy z zakresu rozszerzonego. W publikacji znajdą się zarówno schematy oceniania prezentowanych arkuszy jak i odpowiedzi do poszczególnych zadań.

Uczniowie mogą pracować z Nową maturą samodzielnie albo pod opieką nauczyciela.

Publikacja przeznaczona jest dla uczniów przygotowujących się do nowej matury w dwu pierwszych latach jej funkcjonowania. W tym okresie egzamin będzie się odbywać na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak miało to miejsce do roku 2020 włącznie – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zmiana ta wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania matury do specyfiki kształcenia związanej z epidemią SARS-CoV-2.

Więcej informacji na temat obowiązujących wymagań można znaleźć na stronie MEiN:
Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024 – Ministerstwo Edukacji i Nauki.