Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język polski 2 (cz. 2). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony

 • autor: Dorota Dąbrowska, Beata Kapela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz, Tomasz Zieliński
 • ISBN: 978-83-8118-396-3
 • nr w wykazie MEN: 1022/4/2020
 • waga: 590 g
 • liczba stron: 312
 • liczba egz. w paczce: 10
 • kod handlowy: PL22
 • przedmiot: język polski
 • poziom: liceum i technikum
 • rodzaj: podręcznik
52,70 zł (cena zawiera VAT)
egz.
Opis książki

Podręcznik przygotowany do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.

Sztuka wyrazu to seria podręczników do nauki języka polskiego w liceum i technikum. Składa się z siedmiu tomów obejmujących oba zakresy nauczania – podstawowy i rozszerzony.

Podręczniki z serii Sztuka wyrazu zawierają zagadnienia z zakresu literatury, kultury i sztuki oraz języka. Najważniejszymi ogniwami poszczególnych tematów są teksty literackie (wraz z opracowaniem dydaktycznym) oraz łączące się z nimi konteksty i nawiązania kulturowe.

Inne ważne elementy podręczników z serii Sztuka wyrazu to:

 • wprowadzenia do epok z chronologicznym zestawieniem wydarzeń,
 • omówienia lektur obowiązkowych,
 • przykłady motywów wędrownych obecnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków,
 • informacje i zadania wyrabiające dobre nawyki podczas pisania różnorodnych form wypowiedzi (z wzorcowymi przykładami wypracowań),
 • bogata ikonografia, a zwłaszcza reprodukcje dzieł sztuki nawiązujące do omawianych tekstów,
 • lekcje poświęcone analizie dzieł ikonicznych, a także filmowych i teatralnych,
 • spójne z celami kształcenia pytania, zadania oraz polecenia,
 • podsumowania w formie graficznych map pojęć i zestawów pytań.

Tom czwarty serii obejmuje jeden okres historycznoliteracki – pozytywizm.

Zajrzyj do książki ...