Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język polski 8. Między nami. Podręcznik

  • autor: A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska
  • ISBN: 978-83-8118-168-6
  • nr w wykazie MEN: 867/5/2018
  • waga: 740 g
  • liczba stron: 387
  • liczba egz. w paczce: 10
  • kod handlowy: P8P
  • przedmiot: język polski
  • poziom: szkoła podstawowa
  • rodzaj: podręcznik
39,60 zł (cena zawiera VAT)
egz.
Opis książki

Podręcznik dla klasy 8 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

Seria Między nami w starszych klasach szkoły podstawowej wyróżnia się starannym doborem ciekawych tekstów literackich, pomysłowymi poleceniami i urozmaiconymi zadaniami, które oprócz innych zalet mają i tę, że pomagają uczniom przygotować się do egzaminu. Ważną częścią podręcznika obok treści literackich i kulturowych są zagadnienia z nauki o języku.W najnowszym wydaniu podręcznika nie umieszczamy na okładce oznaczenia „Edycja 2021–2023”. Dopisek miał na celu zwrócenie uwagi na rozpoczęcie w roku 2021 nowego okresu dotacyjnego. Zawartość treściowa podręcznika z dodatkowym oznaczeniem na okładce oraz tego bez niego jest identyczna, czego potwierdzeniem jest ten sam numer dopuszczenia do użytku szkolnego wydrukowany na stronie redakcyjnej.

Zajrzyj do książki ...