Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język polski 5. Między nami. Podręcznik

  • autor: A. Łuczak, A. Murdzek
  • ISBN: 978-83-8118-163-1
  • nr w wykazie MEN: 867/2/2018
  • waga: 740 g
  • liczba stron: 390
  • liczba egz. w paczce: 10
  • kod handlowy: P5Pv
  • przedmiot: język polski
  • poziom: szkoła podstawowa
  • rodzaj: podręcznik
36,90 zł (cena zawiera VAT)
egz.
Opis książki

Podręcznik dla klasy 5 jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od 2017 roku. Książka spełnia wszystkie formalne wymogi stawiane podręcznikom przez nową ustawę oświatową.

Książka dla ucznia klasy 5 z serii Między nami kontynuuje model kształcenia znany z klasy 4. Każdy temat w podręczniku jest gotową jednostką lekcyjną, integrującą treści literackie, językowe i kulturowe. Dobór ciekawych tekstów zachęca uczniów do czytania. Niektóre utwory dostępne są w wersji audio – można ich słuchać za pomocą smartfona.W najnowszym wydaniu podręcznika nie umieszczamy na okładce oznaczenia „Edycja 2021–2023”. Dopisek miał na celu zwrócenie uwagi na rozpoczęcie w roku 2021 nowego okresu dotacyjnego. Zawartość treściowa podręcznika z dodatkowym oznaczeniem na okładce oraz tego bez niego jest identyczna, czego potwierdzeniem jest ten sam numer dopuszczenia do użytku szkolnego wydrukowany na stronie redakcyjnej.

Zajrzyj do książki ...